Čo je Trash 80?

Trash 80 (tiež písaný ako Trash-80 ) je prezývka pre mikropočítač TRS-80 predávaný v predajniach Radio Shack koncom 70-tych rokov. TRS-80, vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Tandy Corporation, mal do roku 1979 najväčší výber softvéru dostupného pre akýkoľvek mikropočítačový systém.

Poznámka: Prezývka "Trash-80" nebola výsledkom zlého výkonu alebo dizajnu, ale skôr skratky pre "Tandy Radio Shack", podobne ako "TRS" v TRS-80.

Počítačové spoločnosti, Microcomputer, Tandy, TRS