Čo je TTY?

TTY môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Krátky pre teletypewriter alebo teletype, TTY je elektronický písací stroj alebo teleprinter, ktorý má klávesnicu a tlačiareň. Zakaždým, keď je stlačené tlačidlo, bude vytlačené na papier ako písací stroj. Neskôr, moderné TTY stroje tiež tlačiť na obrazovke. Telekomunikácie boli široko používané v neskorých 1800 a čoskoro 1900 a dnes boli nahradené počítačmi s klávesnicami.

Režimy TTY

Teletype stroje boli k dispozícii v troch rôznych režimoch uvedených nižšie.

  • ASR (Automatic Send and Receive) - Možnosť odosielania a prijímania.
  • RO (Receive Only) - je schopný prijímať a odosielať údaje.
  • KSR (Keyboard Send and Receive) - TTY s klávesnicou schopnou odosielať a prijímať dáta.

2. Dnes sa TTY používa na opis relácie terminálu alebo linky. Používatelia, ktorí používajú Linux, môžu zobraziť proces alebo ktorí sú prihlásení používatelia zadaním tty, napríklad ttyx, kde x je ľubovoľná číselná hodnota. Napríklad tty1, tty2, tty3, tty4, tty5, tty6, tty7 atď.

Počítačové akronymy, CTTY, Názov zariadenia, Termíny klávesnice, Ptm, Pts, Pty, PuTTY, TDD