Čo je používateľské rozhranie?

Alternatívne označované ako rozhranie človek-počítač, UI ( užívateľské rozhranie ) je opis akéhokoľvek viditeľného rozhrania, ktoré je prístupné používateľovi. Napríklad používateľské rozhranie môže popisovať GUI operačného systému (grafické používateľské rozhranie), ktoré vám umožní komunikovať so súbormi v počítači.

Ďalším príkladom používateľského rozhrania je rozhranie, ktoré umožňuje interakciu s hráčmi, znakmi a inými objektmi v hre. Hardvérové ​​zariadenie, ako napríklad tlačiareň, môže mať tiež používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používateľovi komunikovať s nastaveniami tlačiarne.

Príkazový riadok, Počítačové akronymy, Front end, HUD, Interface, Layout, Termíny operačného systému, UX, Podmienky webového dizajnu