Čo je hľadáčik?

Hľadáčik je súčasťou fotoaparátu, ktorý umožňuje vidieť cieľovú oblasť, ktorá je zachytená, známa ako zorné pole. Ak je optická, dáte ju do oka, aby ste sa pozerali priamo cez objektív; ak je digitálny, bude existovať digitálna obrazovka.

Podmienky fotoaparátu, Digitálny fotoaparát