Čo je Visual Studio?

Visual Studio, tiež známe ako Microsoft Visual Studio, je integrované vývojové prostredie pre Microsoft Windows. Je to nástroj na písanie počítačových programov, webových stránok, webových aplikácií a webových služieb. Zahŕňa editor kódu, debugger, návrhový nástroj GUI a návrhár databázových schém a podporuje väčšinu hlavných systémov kontroly revízií. Je k dispozícii v bezplatnom vydaní „Community“, ako aj v platenej komerčnej verzii.

Programovacie jazyky podporované Visual Studio

  • C
  • C ++
  • C #
  • Visual Basic .NET
  • F #
  • fosílne
  • M
  • krajta
  • HTML / XHTML / CSS
  • JavaScript

Kód, databáza, Microsoft Windows, programovací jazyk, programovacie termíny