Čo je to hlasová cievka?

Hlasová cievka sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Pokiaľ ide o počítačový hardvér, hlasová cievka je motor používaný na pohyb prístupového ramena na pevnom disku.

Poznámka: Jednotka SSD nemá žiadne pohyblivé časti alebo motory.

2. Pokiaľ ide o zvukový reproduktor, cievka je drôt vnútri reproduktora, ktorý pohybuje kužeľom s magnetickým poľom indukovaným elektrickým prúdom. Hlasová cievka upravuje intenzitu zvukového signálu.

Podmienky pevného disku, zvukové výrazy