Čo je to koleso reinkarnácie?

Koleso reinkarnácie, tiež známe ako koleso života alebo kolo samsáry, sa týka javu v dizajne počítačového hardvéru, kde je splnená niektorá z podmienok uvedených nižšie.

  • Funkcia CPU je presunutá na špeciálny periférny hardvérový komponent na zlepšenie celkového výkonu systému.
  • Časom sa periférny komponent vyvíja tak, aby mal vyšší výkon.
  • CPU sa vyvíja tak, aby zvládol asymetrické procesy lepšie, zvyčajne pridaním jadier, čo robí periférnu implementáciu náhle neefektívnou.
  • Pôvodná funkcionalita sa presunie späť do CPU a cyklus sa začne znova.

Tento cyklus sa ukázal byť viac-menej pravdivý vo vývoji dizajnu grafického hardvéru, komunikačných technológií a procesorov s plávajúcou desatinnou čiarkou. Termín bol prvýkrát použitý v príspevku predloženom Asociácii pre výpočtovú techniku ​​TH Meyerom a IE Sutherlandom pod názvom "O dizajne procesorov displeja". Názov je odkazom na Samsāru, náboženské presvedčenie, že život je večný cyklus.

Design, Hardvérové ​​termíny