Čo mám robiť, ak sa počítač nespustí do systému Windows?

Po spustení počítača alebo spustení systému sa načíta operačný systém Windows. Existuje mnoho súborov, ktoré sú spustené a procesy, ktoré sú spustené pre systém Windows správne načítať.

Ak počítač nedokáže načítať operačný systém Windows, problém môže byť spôsobený niekoľkými možnými príčinami. Prečítajte si nižšie uvedené možné príčiny a možnosti riešenia a skúste problém vyriešiť v počítači.

Novo nainštalovaný hardvér

Nový hardvér v počítači môže niekedy spôsobiť problémy s počítačom, ktorý je schopný zaviesť systém Windows správne alebo vôbec. Ak ste v počítači nedávno nainštalovali nový hardvér, vypnite počítač, odstráňte nový hardvér a znova spustite počítač.

Ak sa po odstránení nového hardvéru môže počítač úspešne zaviesť do systému Windows, skúste ho znova pripojiť, ak problém pretrváva, hardvér môže byť nekompatibilný alebo chybný. Ak nie je nový hardvér alebo nový hardvér odstránený a počítač nie je schopný zaviesť systém Windows, pokračujte nasledujúcou časťou nižšie.

Zastarané alebo poškodené ovládače hardvéru

Operačný systém Windows sa spolieha na ovládače, aby pochopil, ako komunikovať a pracovať s hardvérom v počítači. Ak je ovládač zastaraný alebo poškodený, môže spôsobiť nestabilitu systému Windows a niekedy spôsobiť, že sa počítač nespustí do systému Windows.

Možnosť pre aktualizáciu alebo preinštalovanie ovládača je spustenie počítača do núdzového režimu (vyberte možnosť Núdzový režim so sieťou ). Keď sa nachádzate v núdzovom režime, otvorte Správcu zariadení systému Windows a skontrolujte, či sa vedľa nich nenachádzajú žiadne zariadenia so žltým výkričníkom alebo červeným znakom X.

Ak majú niektoré zariadenia výkričník alebo červený znak X, kliknite pravým tlačidlom myši na toto zariadenie a vyberte položku Aktualizovať ovládač, ak chcete vyhľadať aktualizovaný ovládač na Internete. Ak nemôžete nájsť aktualizovaný ovládač, skúste pravým tlačidlom myši na zariadenie, vyberte položku Odinštalovať zariadenie a reštartujte počítač. Odinštalovaním zariadenia a reštartovaním počítača bude systém Windows nútený automaticky vyskúšať a znova nainštalovať zariadenie, čo môže niekedy problém vyriešiť.

  • Ako nainštalovať a aktualizovať ovládač počítača.

Ak aktualizáciu ovládačov alebo odinštalovanie a opätovnú inštaláciu zariadenia neopravíte problém so zavádzaním systému Windows, prejdite na ďalšiu časť.

Poškodené systémové súbory

Pri zavádzaní systému Windows sa spúšťa mnoho systémových súborov, ktoré sa vykonávajú. Ak je jeden alebo viacero týchto systémových súborov poškodených, môže spôsobiť, že sa systém Windows nenačíta správne alebo vôbec.

Poškodené systémové súbory môžete opraviť aktiváciou bodu obnovenia systému Windows alebo spustením procesu opravy systému Windows.

Aktivujte bod obnovenia

Ak boli vytvorené body obnovenia systému Windows, môžete sa pokúsiť aktivovať bod obnovenia predtým, ako sa vyskytne problém so spustením systému Windows. Keďže systém Windows nie je spustený normálne, môžete sa pokúsiť o prístup do núdzového režimu, aby ste aktivovali bod obnovenia.

  1. Zapnite alebo reštartujte počítač a vstúpte do ponuky Núdzový režim.
  2. V ponuke vyberte možnosť Núdzový režim s príkazovým riadkom .
  3. Do príkazového riadka zadajte príkaz rstrui.exe a stlačte kláves Enter.
  4. Postupujte podľa pokynov a výziev na nájdenie a aktiváciu bodu obnovenia predtým, ako systém Windows začal mať problémy s normálnym zavádzaním systému Windows.

Ak aktivácia bodu obnovenia nepomôže opraviť problém so zavádzaním systému Windows alebo neboli k dispozícii žiadne body obnovenia, budete musieť vyskúšať proces opravy systému Windows.

Proces opravy systému Windows

Niektoré počítače poskytujú funkciu opravy prostredníctvom konzoly na obnovenie alebo prostredia na obnovenie systému, ku ktorému je možné pristupovať pri prvom spustení počítača. Najčastejšie sa jeden z funkčných klávesov, ako F1, F2, F10 alebo F12, prípadne kláves R, dostane do konzoly na obnovenie. Keď sa nachádzate v konzole na obnovenie, skontrolujte možnosť Oprava alebo oprava systému Windows. Proces opravy by mal nahradiť iba súbory operačného systému Windows a neodstraňovať žiadny z vašich súborov.

Ak nemôžete získať prístup k konzole na obnovenie alebo na obnovu systému, alebo ak nie je k dispozícii možnosť Oprava alebo oprava, použite inštalačný disk systému Windows alebo jednotku USB na prístup k funkcii Oprava systému Windows. Spustite počítač a spustite inštalačný disk systému Windows. Keď sa zobrazí inštalačné menu, začiarknite možnosť Oprava systému Windows a vyberte túto možnosť. Postupujte podľa pokynov na spustenie procesu opravy. Opäť by mali byť nainštalované iba súbory operačného systému Windows a súbory by mali zostať nedotknuté.

  • Ako zaviesť počítač na disk CD alebo DVD.

Ak spustenie procesu opravy systému Windows problém nevyrieši, pokračujte nasledujúcou časťou nižšie.

Zlé sektory alebo iné problémy s pevným diskom

Problémy na pevnom disku, ako napríklad chybné sektory, môžu spôsobiť, že systém Windows nebude úspešne spustený. Problémy s pevným diskom sa môžu vyskytnúť bez varovania, ale v mnohých prípadoch môžu byť tiež opravené.

Pevný disk môžete otestovať na zlyhanie pomocou rôznych bezplatných nástrojov, z ktorých niektoré sú už v počítači k dispozícii. Výrobcovia pevných diskov často poskytujú skenovacie a testovacie nástroje pre svoje špecifické pevné disky.

Otestujte, či sa na pevnom disku nenachádzajú zlyhania, a ak sa zistia nejaké chyby, spustite dostupný proces opravy a skúste problém opraviť. Ak má pevný disk príliš veľa zlyhaní alebo proces opravy nefunguje na opravu problému, pravdepodobne budete musieť vymeniť pevný disk.

  • Ako vymeniť / aktualizovať pevný disk.

Ak pevný disk pracuje správne alebo opravuje problémy s pevným diskom, problém so zavádzaním systému Windows neopravuje, pokračujte nasledujúcou časťou nižšie.

Iné zlyhania hardvéru

Ak ste nenainštalovali žiadny nový hardvér a pevný disk pracuje správne, je možné, že problém spôsobuje iný existujúci hardvér v počítači. Chybná základná doska alebo grafická karta alebo pamäť RAM by mohli spôsobiť, že systém Windows nebude schopný správne naštartovať systém.

Ak chcete otestovať problémy s hardvérom, môžete vytvoriť a používať CD Ultimate Boot, ktoré obsahuje kolekciu pomôcok na riešenie problémov, ktoré sa pokúšajú identifikovať a niekedy opraviť problémy s hardvérom. Ak sa nájde chybný kus hardvéru, budete musieť tento hardvér vymeniť a potom otestovať počítač, aby ste zistili, či sa dá úspešne spustiť do systému Windows.

Znovu nainštalujte systém Windows

Ak sa po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených možností riešenia problémov vyskytnú problémy so zavádzaním systému Windows, najlepším postupom je preinštalovanie systému Windows. Plná inštalácia systému Windows vymaže všetky súbory v počítači a znova nainštaluje operačný systém.

Ak je to možné, vyberte pevný disk z počítača a pripojte ho k inému počítaču ako sekundárny pevný disk alebo ako externý pevný disk pomocou súpravy krytu. Potom zálohujte súbory tak, aby ste nič nestratili.

Po zálohovaní súborov znova pripojte pevný disk k počítaču a znova nainštalujte operačný systém Windows. Keď prechádzate procesom inštalácie, najprv vyberte možnosť vymazania všetkých súborov na pevnom disku. Môže to pomôcť zabezpečiť, aby bol systém Windows úplne a správne znovu nainštalovaný a po dokončení procesu inštalácie znova funguje.