Môžu byť nainštalované programy v konflikte?

Nemali by ste sa starať o programy, ktoré sú po inštalácii v rozpore. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa program, ktorý je nainštalovaný, dostal do konfliktu alebo spôsobil problémy s inými programami, ktoré už boli nainštalované. Často dochádza k viacerým konfliktom medzi dvoma programami, zatiaľ čo obe sú spustené. Ak sa po inštalácii programu vyskytnú problémy, vyskúšajte nasledujúce návrhy.

  1. Uistite sa, že vývojár softvéru nemá k dispozícii žiadne aktualizácie pre novo nainštalovaný program alebo program generujúci chyby. Ak sú aktualizácie dostupné na webovej stránke vývojára, nainštalujte všetky dostupné aktualizácie.
  2. Ak staršie nainštalované programy prestanú fungovať po inštalácii nového programu, skúste znova nainštalovať starší program.
  3. Ak sa po nainštalovaní nového programu vyskytli chyby a vyskúšali ste vyššie uvedené kroky, skúste znova nainštalovať nový program.
  4. Nakoniec, ak systém Windows získava chyby po inštalácii nového programu a odinštalovanie programu tieto problémy neodstráni, skúste vrátiť späť na predchádzajúcu zálohu systému Windows.