Čo je to A :?

A: je fyzický disk umiestnený na starších počítačoch alebo kompatibilných počítačoch IBM, jednotka A: označuje 3, 5-palcovú alebo 5, 25-palcovú disketovú jednotku. Jednotka A: je často nakonfigurovaná v nastavení CMOS ako prvá zavádzacia jednotka v počítačoch kompatibilných s IBM, aby ste mohli používať zavádzacie diskety na opravu a opravu svojho počítača.

Dnes je disk A: viac-menej zastaraný a bol nahradený diskami CD-ROM a USB.

B :, C :, D :, písmeno jednotky, disketová mechanika, podmienky disketovej mechaniky