Ako zistím, či je môj úplný duplex zapnutý?

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, kde nájdete pokyny, ako otestovať duplex.

  1. V systéme Windows 95 alebo Windows 98 otvorte kópiu programu Windows Sound Recorder, ktorý sa nachádza v ponuke Štart v časti Programy, príslušenstvo a potom položku Multimédiá. Ak používate novšiu verziu systému Microsoft Windows, môže to byť v časti Programy, príslušenstvo alebo Zábava.
  2. Otvorte druhú inštanciu programu Záznam zvuku.
  3. Prineste súbor wav na prehrávanie. Súbor wav musí byť na rovnakej frekvencii ako ten, ktorý sa chystáte nahrávať. Ak chcete skontrolovať frekvenciu, prejdite na Súbor, Vlastnosti záznamníka zvuku. Frekvencia sa zobrazí vedľa položky „Audio format“. Ak sa počas nahrávania prehrá súbor s vlnou, vaše plne duplexné ovládače sú nainštalované správne.

Ak používate iný operačný systém, možno vykonať podobné kroky ako vyššie. Otvorte viacero inštancií zvukového rekordéra a súčasne prehrajte a nahrajte zvukový súbor.