Čo je to priateľ?

Pri odkaze na online sociálnu sieť je priateľom osoba, ktorá pripojila svoj osobný účet k vášmu účtu a umožňuje vám, aby ste si navzájom vymieňali informácie. V prípade Facebook musíte pozvať osobu, aby sa stala priateľom, predtým, než bude môcť vidieť akékoľvek osobné údaje. Ak táto osoba akceptuje, stanete sa online priateľmi.

Ak ste viac oboznámení s Twitter, môžete myslieť na priateľa ako nasledovník. Keď však pozvete niekoho, aby sa stal priateľom, nebudete môcť vidieť jeho profil, kým neprijmete vaše priateľstvo.

Facebook, nasledovník, zoznam priateľov, internetové podmienky