Ak formátujem alebo vymazám pevný disk, odstráni sa vírus?

Ak je váš počítač infikovaný vírusom, formátovanie alebo vymazanie pevného disku a začatie preč bude takmer vždy odstrániť akýkoľvek vírus. Majte však na pamäti, že ak boli vykonané zálohy počítača, ktoré obsahujú vírus, počítač môže byť znovu infikovaný, ak nie je chránený antivírusovým programom.

Poznámka: Ak majú iné disky v počítači vírus, alebo ak je počítač pripojený k infikovanému počítaču v sieti, počítač môže byť opätovne infikovaný, ak nie je správne chránený.