Kroky a pomoc pri odstraňovaní počítačového hardvéru

Tip: Pred odstránením akéhokoľvek hardvéru v počítači musíte otvoriť počítač a byť si vedomý ESD a jeho potenciálnych nebezpečenstiev.

Nižšie je zoznam rôznych dokumentov s krokmi, dodatočné informácie a pomoc pri odstraňovaní počítačového hardvéru zo stolného počítača. Kliknite na prepojenie hardvéru, ktorý chcete odstrániť z počítača.

  • Čo je napájací zdroj?
  • Pomoc a podpora pre napájanie počítača (PSU).