HTML tag

Pri písaní v HTML je tag inline element používaný na vytvorenie akronymu alebo skratky. Je to užitočné, ak chcete skrátiť slovo alebo frázu, ale napriek tomu chcete poskytnúť ďalšie informácie návštevníkom, vyhľadávačom a prehliadačom. Nasledujúce sekcie obsahujú informácie o tejto značke vrátane jej použitia, ako aj súvisiacich atribútov a kompatibility prehliadača.

Poznámka: Tento prvok je jedinečný v tom, že ide o frázovú značku, ktorá označuje, že časť textu má štrukturálny význam.

 CPU bežal horúco. 

CPU bežal horúco.

Tip: Všimnite si, že slovo "CPU" zobrazuje "Centrálna spracovateľská jednotka", keď nad ňou umiestnite kurzor myši.

atribúty

V značke HTML atribúty diktujú určité aspekty elementu HTML. Atribúty sa skladajú z dvojice mena a hodnoty. Zatiaľ čo tag nemá žiadne jedinečné atribúty, využíva všetky štandardné atribúty.

kompatibilita

Hranainternet ExplorerFirefoxsafariopernýchróm
Všetky verzie2.0+1.0 +Všetky verzie1.3+2.0+

Ďalšie značky fráz

  • Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms

Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms