Čo sú práva správcu?

S administrátorskými právami (niekedy skrátenými na administrátorské práva ) znamená, že užívateľ má privilégiá na vykonávanie väčšiny, ak nie všetkých, funkcií v rámci operačného systému na počítači. Tieto privilégiá môžu zahŕňať také úlohy, ako je inštalácia ovládačov softvéru a hardvéru, zmena nastavení systému, inštalácia aktualizácií systému. Môžu tiež vytvárať používateľské účty a meniť svoje heslá.

Nie: Jeden počítač môže mať viac ako jeden účet správcu.

Podmienky administrátora, operačného systému, oprávnenia, práva, používateľský účet