Čo je absolútny odkaz na bunku?

V programe Microsoft Excel a iných tabuľkových procesoch je absolútna bunková referencia alebo ACR tabuľková bunka, ktorá zostáva rovnaká a nemení sa bez ohľadu na to, či sa kopíruje alebo presúva.

Absolútny odkaz na bunku možno identifikovať pri pohľade na vzorec bunky. Ak vzorec obsahuje jeden alebo viac dolárových znakov ($), ide o absolútny odkaz na bunku alebo o referenciu čiastočnej absolútnej bunky. V nižšie uvedenom príklade vzorcový pruh ukazuje "= SUM (D2: D5)", čo je relatívna bunková referencia a nie absolútna bunková referencia.

Príklady absolútneho odkazu na bunku

Absolútny stĺpec a absolútny odkaz na riadok

 = $ A $ 2 

Vyššie uvedený vzorec hovorí tabuľkovému programu, aby zobrazil hodnotu bunky A1 v aktuálnej bunke. Napríklad, ak by sme používali vyššie uvedenú tabuľku programu Excel a zadali sme tento vzorec do bunky B8, vždy by sa zobrazovalo "100", pretože to je aktuálna hodnota v bunke A2.

Čo robí referenciu absolútnej bunky inú ako relatívny odkaz na bunku (napr. = A2) je to, že keby sme skopírovali bunkový vzorec v B8 a umiestnili ho do B9, stále by bol "100". Relatívna bunková referencia by použila ďalšiu relatívnu bunku pre svoju hodnotu, ktorá by bola bunkou A3 a mala by hodnotu "101" v bunke.

Relatívny stĺpec a referencia absolútneho riadku

 = A $ 2 

Vyššie uvedený vzorec používa relatívny stĺpec s referenciou absolútneho riadku. Ak bola bunková formulácia skopírovaná, riadok by vždy zostal rovnaký (2), ale stĺpec by bol relatívny k miestu, kde sa kopíruje.

Absolútny stĺpec s odkazom na relatívny riadok

 = $ A2 

Vyššie uvedený vzorec používa referenciu absolútneho stĺpca s odkazom na relatívny riadok. Ak bola bunková formulácia skopírovaná, stĺpec by vždy zostal rovnaký (A), ale riadok by bol relatívny k miestu, kde sa kopíruje.

Absolútny odkaz na bunku s odkazom na relatívnu bunku

 = SUM ($ A $ 2 + B2) 

Nakoniec, vyššie uvedený vzorec vždy použije hodnotu v A2, ale túto hodnotu pridá do nasledujúcej relatívnej bunky. Ak bola bunková formácia skopírovaná z C2 do C3, stala by sa "= SUM ($ A $ 2 + B3)."

Tip: Stručne povedané, čo robí relatívny odkaz na bunku odlišný od absolútneho odkazu na bunku, je to, že kopírovanie alebo presúvanie vzorca do rôznych buniek ich spôsobuje. Absolútne bunky vždy ukazujú na presný riadok alebo stĺpec opísaný bez ohľadu na to, kde sa odkaz nachádza.

Prečo by niekto potreboval použiť absolútny odkaz na bunku?

Absolútna bunková referencia sa nepoužíva tak, ako relatívna bunková referencia. Avšak použitie absolútneho odkazu na bunku môže byť užitočné, keď potrebujete skopírovať vzorec do viacerých buniek. Ak napríklad potrebujete vzorec, ktorý vždy používa rovnakú bunkovú hodnotu vo viacerých bunkách, ak by vzorec používal referenciu relatívnej bunky, pri kopírovaní by zmenil hodnoty. Ak však vzorec obsahoval absolútny odkaz na bunku, mohol by sa skopírovať kdekoľvek a vždy zachovať rovnakú hodnotu bunky.

Absolútne umiestnenie, Aktívna bunka, Vzorec, Relatívna referencia bunky, Tabuľkový procesor, Podmienky tabuľky