Čo je prístupové svetlo?

Indikátor aktivity alebo kontrolka prístupu je indikátor LED na prednej strane počítača alebo jednotky, ktorý svieti, keď je zapnutý alebo pracuje. Napríklad, keď sa program otvorí, kontrolka prístupu bliká a indikuje, že počítač a pevný disk fungujú.

Podmienky CD, Farebné výrazy, Podmienky disketovej mechaniky, Podmienky pevného disku, LED