Čo je časovač?

Časovač je softvérový program alebo hardvérové ​​zariadenie, ktoré buď uchováva informácie o tom, koľko času strávil alebo robí určitý čas. Napríklad osoba môže mať časovač, aby sledovala, koľko času trávi na internete, alebo odpočítavanie, ktoré umožňuje osobe vedieť, kedy má niečo zastaviť alebo začať.

Tip: Rôzne softvérové ​​časovače môžete nájsť vyhľadávaním softvéru na internete pre časovač softvéru alebo odpočítavanie softvéru.

Softvérové ​​termíny, Čas