Čo je to rozšírená klávesnica?

Rozšírená klávesnica je typ klávesnice, ktorá je súčasťou takmer všetkých počítačov, ktoré sa dnes predávajú. Obsahuje 101 alebo 102 kľúčov. Najväčším rozdielom medzi vylepšenými klávesnicami je 12 funkčných klávesov bežiacich cez hornú časť klávesnice namiesto 10, ktoré bežia po ľavej strane. Medzi ďalšie zmeny patrí pridanie extra klávesov Ctrl, klávesov, klávesov Alt a kurzorových klávesov so šípkami medzi klávesmi s písmenami a numerickou klávesnicou na pravej strane. Na nasledujúcom obrázku je príklad vylepšenej klávesnice.

Termíny klávesnice