Čo je vzdialený používateľ?

Keď človek pracuje na počítači, ktorý je na inom mieste, je to, čo sa označuje ako vzdialený používateľ . Tieto spojenia sa vykonávajú buď cez internet alebo cez súkromné ​​siete s použitím nejakej formy vzdialeného prístupu. Napríklad niekto, kto používa Windows Remote Desktop Connection na prístup k inému počítaču, je vzdialený používateľ.

Podmienky siete, Vzdialený prístup, Vzdialený prístup