Čo je ARPANET?

Krátka pre pokročilé výskumné projekty Agentúra siete, ARPANET alebo ARPAnet začal vývoj v roku 1966 v Spojených štátoch ARPA. ARPANET bol Wide Area Network spájajúci mnoho univerzít a výskumných centier, najprv používal prepínanie paketov a bol začiatkom toho, čo dnes považujeme za internet. ARPANET bol vytvorený s cieľom uľahčiť ľuďom prístup k počítačom, zlepšenie počítačového vybavenia a efektívnejšie komunikačné metódy pre armádu.

ARPANET začal, keď vznikli prvé dva uzly medzi UCLA a SRI (Stanford Research Institute) v roku 1969 nasledované krátko na to UCSB a Univerzitou v Utahu. Na nasledujúcom obrázku je príklad toho, ako ARPANET vyzeral v marci 1977, kliknutím na obrázok zobrazíte väčší obrázok.

ARPANET dokončil svoj prechod na TCP / IP 2. januára 1983, neskôr bol nahradený NSFNET v roku 1990 a následne 28. februára 1990 vyradený z prevádzky.

ARPA, BITNET, Počítačové akronymy, CSNET, DARPA, Internetové termíny, IPTO, MILNET, Sieť, Podmienky siete, NSFNET, RIP, Telenet