Čo je Brooks?

Brooks je experimentálny, multi-paradigmatický programovací jazyk, ktorý navrhla Petra Hofstedt v roku 2003. Je to "funkčný logický" jazyk, ktorý "prináša dohromady deterministické výpočty z funkčného sveta a nedeterministické vyhľadávacie operácie z logického sveta." Jeho meno je pocta logikovi Haskell Brooks Curry.

Haskell, Logic, Paradigm, Programovacie termíny