Čo je to kapitola?

Pri odkaze na DVD je kapitola súčasťou celkového filmu. Napríklad, DVD film má niekoľko kapitol, ktoré umožňujú divákovi preskočiť cez film jednu kapitolu naraz, takže proces preskakovania cez film oveľa rýchlejšie. Obrázok je príkladom toho, ako vyzerá tlačidlo nachádzajúce sa v softvérovom programe alebo na diaľkovom ovládači na nasledujúcu kapitolu.

Podmienky CD, DVD, Track