Čo je kolízia?

Termín používaný na opis, keď sa jeden alebo viac počítačov alebo sieťových zariadení pokúša odoslať údaje naraz do jedného počítača, servera alebo iných sieťových zariadení. Keď nastane kolízia, počítač, server alebo sieťové zariadenie pošlú späť požiadavku na opätovné odoslanie údajov.

Kolízie siete je možné určiť na sieťovom hardvéri, vrátane mnohých sieťových kariet, hľadaním žltého alebo červeného osvetlenia. Kolízie siete možno zistiť aj pomocou softvéru alebo diagnostických programov na niektorom sieťovom hardvéri.

Jantárová, CSMA / CD, LED, podmienky siete, červená