Čo je to etiketa?

Etiketa vo všeobecnosti odkazuje na kód, spôsoby alebo súbor pravidiel, ktoré vám umožňujú správať sa a správne spolupracovať s inými používateľmi v sociálnom prostredí. Existuje niekoľko etikiet pri komunikácii online, ktorá by mala byť nasledovaná. Napríklad, spoločná etiketa, ktorá sa má sledovať všade na internete, nie je typu IN ALL CAPS . Kliknite na jeden alebo všetky odkazy uvedené nižšie, aby ste zistili etikety pre každú z týchto online sociálnych interakcií.

Súvisiace online etikety

Obchodné podmienky, chat, e-mail, etika, fórum