Čo je INC?

INC môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Krátke pre začlenené, Inc je náznak, že spoločnosť sa stala právnickou spoločnosťou.

2. Krátka pre prichádzajúce, inc sa bežne používa v multiplayerových hrách, aby varovala ostatných hráčov, že sa blíži nebezpečenstvo.

Chatové termíny, počítačové skratky