Čo je Meh?

Meh je termín používaný v textovej komunikácii, ako je on-line chat, ktorý vyjadruje ľahostajnosť alebo spôsob konania pokrčením ramien. Nižšie je uvedený príklad, ako by to mohlo byť použité v rozhovore.

 User1: Môžete mi pomôcť? User2: Prepáčte, nie práve teraz. 

Užívateľ2: Meh.

Podmienky chatu