Čo je Mtime?

Mtime je súborový atribút, ktorý zaznamenáva čas a dátum, kedy bol súbor naposledy upravený. V Linuxe a iných operačných systémoch podobných Unixu je možné zobraziť mtime súboru vo výstupe príkazu ls -l .

Podobné atribúty súboru

  • atime - Zaznamenáva čas a dátum, kedy bol naposledy použitý súbor, napríklad keď bol naposledy prezeraný jeho obsah. Tento atribút je možné zobraziť pomocou príkazu ls -lu .
  • ctime - Zaznamenáva čas a dátum, kedy sa naposledy zmenil stav súboru, napríklad keď sa zmenilo jeho vlastníctvo alebo povolenia. Tento atribút je možné zobraziť pomocou príkazu ls -lc .

Podmienky atribútu, súboru, Linuxu, operačného systému