Čo je to systém pre viacerých používateľov?

Systém s viacerými užívateľmi sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Keď sa odkazuje na sieť, viacuživatelský systém je termín, ktorý sa bežne používa na definovanie počítača schopného umožniť viacerým používateľom pripojiť sa k sieti.

2. Keď sa odkazuje na počítačový operačný systém, systém s viacerými používateľmi je počítač s operačným systémom, ktorý podporuje viacero používateľov naraz alebo v rôznom čase.

Podmienky siete, podmienky operačného systému