Čo je to PAD?

PAD môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Keď sa odkazuje na sieť, PAD, skratka pre assembler / disassembler, je zariadenie alebo funkcia zariadenia schopného konverzie z jedného paketu do druhého.

2. V elektronike je PAD koncovým miestom vedenia alebo stopy.

Počítačové skratky, termíny elektroniky, podmienky siete, paket, výplň