Čo je PII?

PII môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátené pre osobné údaje, PII je termín používaný na opis informácií, ako je vaše meno, telefónne číslo, adresa, informácie o kreditnej karte, číslo sociálneho poistenia atď.

2. PII je ďalšia metóda, ktorá hovorí P2 alebo Pentium 2.

Počítačové akronymy, Bezpečnostné výrazy