Čo je to kvantový počítač?

Kvantový počítač je zariadenie, ktoré využíva kvantové mechanické javy, ako je superpozícia a zapletenie na vykonávanie operácií s údajmi. Bežný digitálny počítač používa elektronické obvody na doske polovodičového materiálu (napr. Kremík) na znázornenie binárnych číslic (bitov), ​​z ktorých každý má stav buď 1 alebo 0 . Na rozdiel od toho, kvantové počítače používajú qubity, ktoré môžu predstavovať "superpozíciu" 1 a 0 súčasne.

Oblasť kvantovej výpočtovej techniky bola prvýkrát navrhnutá v roku 1969 a formálne predstavená v roku 1980 Yuri Maninom av roku 1982 Richardom Feynmanom. Od roku 2014 je kvantové počítanie stále v plienkach, pričom experimenty prinášajú výpočty na malom počte qubitov. 9. decembra 2015 spoločnosť Google predstavila svoje zistenia, že pomocou kvantových počítačov D-Wave dokázala vyriešiť niektoré problémy 100 miliónov krát rýchlejšie ako konvenčný systém.

Bit, obvod, CPU, Mainframe, Superpočítač