Čo je to bezpečné písmo?

V HTML sú fonty považované za bezpečné, keď pracujú so všetkými internetovými prehliadačmi. Ak písmo nie je bezpečné, nemusí sa zobraziť správne alebo vôbec. Niektoré príklady bezpečných fontov pre HTML zahŕňajú Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier, Courier New, Impact, Times New Roman a Verdana .

Písmo, Písma Google, internetový prehliadač, Podmienky programovania