Čo je subdoména?

Alternatívne sa nazýva podradená doména, subdoména je názov domény s predponou. Napríklad "www.computerhope.com" je URL pre počítačovú nádej a "www" je subdoména. Ak by sme chceli mať FQDN pre podstránku alebo inú externú doménu, ako je napríklad naša sekcia pomoci, vytvorili by sme ako pomoc subdoménu "help.computerhope.com".

Poznámka: Subdomény sa často používajú na odkazy na často prístupné časti lokality, čo umožňuje používateľom zapamätať si iba doménu a nie celú adresu URL.

Doména, internetové podmienky, podmienky siete, doména druhej úrovne, adresa URL, podmienky webového dizajnu