Čo je Syslog?

Skrátka pre systémový denník, syslog bol pôvodne vyvinutý pre systémy na báze Unixu na zber chybových, varovných alebo iných systémových správ poslaných do centrálneho umiestnenia cez port UDP 514.

Dnes je syslog dostupný pre väčšinu operačných systémov, ako aj hardvérové ​​zariadenia ako sieťové prepínače a smerovače.

Počítačové skratky, Podmienky siete