Prečo je proces nečinnosti systému Windows taký vysoký?

Keď otvárate Správcu úloh systému Windows, môžete si všimnúť, že "Systémový proces nečinnosti" je vysoký a je znepokojený tým, že niečo používa vaše systémové prostriedky. Keď je procesor v počítači nečinný, má vysoký proces nečinnosti systému v stĺpci CPU, často v 70. až 90. rokoch. Ak nie sú v súčasnosti spustené žiadne programy, vysoké nečinnosti môžu naznačovať mnoho procesov systému Windows, napríklad služby Windows.

V príkladovom obraze je proces nečinnosti systému 98 (98%) výpočtového výkonu procesora alebo inými slovami, používa sa 2% jeho výpočtového výkonu.

Ak má váš počítač viacjadrový procesor (napr. Šesťjadrový alebo osemjadrový), môže sa zobraziť vysoké percento procesu nečinnosti systému, ak je v počítači spustených len málo alebo žiadne softvérové ​​programy. Aj keď sú programy otvorené, proces nečinnosti systému môže byť stále vysoký, ak procesor čaká na niečo.

Problémy súvisiace s vysokým procesom nečinnosti systému

Niekedy môže vysoký proces nečinnosti systému súvisieť so softvérovým problémom. Ak vidíte vysoké percento nečinnosti a nemyslíte si, že by to malo byť vysoké, skontrolujte, či nie sú žiadne otvorené programy uzamknuté alebo nereagujú všeobecne. Niekedy sa program môže zaseknúť v pamäťovej slučke alebo prestať reagovať, čo spôsobí, že procesor sa stane nečinným, pretože nemá žiadne príkazy na spracovanie z otvoreného programu. Ak chcete tento problém vyriešiť, pokúste sa program zatvoriť normálne alebo stlačením klávesu Alt + F4 zatvorte program. Reštartujte program po jeho zatvorení a zistite, či začne znova reagovať.

Ak sa neodpovedajúci program nezavrie, reštartujte počítač, aby ste resetovali nereagujúci program a operačný systém. Potom skúste program znova otvoriť, aby ste zistili, či funguje normálne.