Povolenie a zakázanie čistenia pracovnej plochy systému Windows

Systém Microsoft Windows XP obsahuje novú funkciu, ktorá je známa ako čistenie pracovnej plochy, ktorá je určená na odstránenie všetkých ikon z pracovnej plochy, ktoré neboli použité aspoň 60 dní. Bohužiaľ, pre používateľov, ktorí bežne používajú svoju pracovnú plochu, a podobne ako ikony na pracovnej ploche, môže byť táto funkcia naštvaná.

Ak chcete túto funkciu vypnúť alebo zapnúť, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Vlastnosti . V okne Display properties kliknite na kartu Desktop a potom na tlačidlo Customize Desktop . V okne Položky pracovnej plochy zrušte začiarknutie políčka Spustiť Sprievodcu čistením pracovnej plochy kedykoľvek 60 dní, aby ste túto funkciu zakázali, alebo začiarknutím tohto políčka túto funkciu aktivujte.