Ako mapujem FTP adresu vo Windows?

Ak sa často nachádzate na adrese FTP, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

  1. Na pracovnej ploche otvorte priečinok Miesta v sieti .
  2. Na ľavom paneli kliknite na položku Pridať miesto v sieti .
  3. Prejdite na sprievodcu Pridať sieťové miesto . Keď sa zobrazí výzva na zadanie adresy siete Internet alebo siete, zadajte adresu FTP. Môžete napríklad zadať ftp://ftp.computerhope.com.
  4. Ak adresa FTP vyžaduje používateľské meno a heslo, zrušte začiarknutie políčka Prihlasovať anonymne . V opačnom prípade ho nechajte skontrolovať a dokončite zvyšok krokov sprievodcu.