Čo je to Codename?

Kódové meno je názov, ktorý je daný produktu, zatiaľ čo je vo vývoji a nemá oficiálne názov. Napríklad, "Chicago" bol kódové označenie pre Microsoft Windows 95, zatiaľ čo to bolo vyvíjané.

Mal by som použiť „codename“, „code-named“ alebo „codenamed“ v mojom písaní?

Keď sa slovo používa ako podstatné meno, mali by ste vo svojom písme používať výraz „codename“ alebo „codenamed“. Keď sa používa ako sloveso, mali by ste vo svojom písme použiť "pomenovaný kód" s pomlčkou.

Microsoft kódové názvy

Nižšie je uvedený zoznam kódových označení a súvisiacich produktov.

Obchodné podmienky, kód