Čo je to TOS?

TOS môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Krátky termín služby, TOS je zmluva alebo dohoda uzavretá medzi spoločnosťou a konečným užívateľom, ktorý výrobok používa. Ak užívateľ zruší zmluvu, môže mu byť uložená pokuta. Napríklad používateľ, ktorý nepozná TOS, môže byť zo služby zakázaný. Počítačové nádeje TOS môžu byť preskúmané ako súčasť našich právnych informácií. TOS možno označiť aj ako podmienky používania .

2. Skrátené pre typ služby, TOS je definované v RFC 1349, 2474 a 3168 a je to pole nachádzajúce sa v paketoch IPv4.

3. Krátky pre operačný systém pásky, TOS je operačný systém vyvinutý spoločnosťou IBM a bežal z páskovej mechaniky v prvých počítačoch v šesťdesiatych rokoch. S mnohými obmedzeniami páskových jednotiek bol TOS nahradený diskovými operačnými systémami, ktoré sa ešte používajú.

4. Ďalšie informácie nájdete v skratke pre učiteľa cez rameno .

AUP, Obchodné podmienky, počítačové skratky, DOS, EULA, Podmienky siete, Podmienky operačného systému, POS, Ochrana osobných údajov, QoS