Ako používať počítač

Na tejto stránke uvádzame a odkazujeme na stránky, ktoré vám pomôžu s nastavením počítača, ako používať počítač a všetko, čo by mal každý používateľ počítača vedieť.

Rôzne typy počítačov

Dnes je mnoho zariadení klasifikovaných ako počítač, ale tento dokument je primárne určený pre používateľov, ktorí používajú počítač, notebook, netbook a hybridný počítač.

Pochopenie počítača

Počítač je fantastické zariadenie a vedieť, ako počítač funguje a ako všetko funguje spoločne, vám môže pomôcť lepšie porozumieť počítaču.

Nastavenie počítača

Ak ste nedávno zakúpili alebo dostali počítač predtým, ako sa dá urobiť čokoľvek, musí byť pripojený a nastavený. Ak potrebujete pomoc s nastavením a zapnutím počítača, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

  • Ako nastaviť nový počítač.
  • Ako zapnúť počítač.

Základy klávesnice a myši

S výnimkou tabletu a smartfónu majú všetky počítače klávesnicu a myš alebo touchpad ako vstupné zariadenie. Ak ste v počítači noví a potrebujete kroky, ako správne používať tieto zariadenia, alebo ak chcete, aby ste sa pri používaní zariadení mohli viac zdokonaľovať, pozrite si nižšie uvedené dokumenty.

  • Ako používať počítačovú klávesnicu.
  • Ako používať počítačovú myš.

Pochopenie operačného systému

Každý počítač vyžaduje operačný systém, čo umožňuje softvéru a hardvéru komunikovať s počítačom. Pochopenie toho, čo operačný systém beží na vašom počítači, vám pomôže nájsť pomoc a vedieť, čo je kompatibilné s vaším počítačom. Zoznámte sa s operačným systémom a verziou, ktorá je spustená v počítači.

  • Ako nájsť operačný systém v počítači.

Vytvoriť používateľský účet

Každý počítač dnes môže mať viac používateľských účtov. Počas počiatočného nastavenia môže váš počítač vytvoriť účet. Ak máte iných používateľov v domácnosti, môžete pre ne vytvoriť ďalšie kontá, aby mohli používať počítač.

  • Ako môžem vytvoriť nového používateľa v systéme Windows?

Inštalácia, spustenie a odinštalovanie programu

Všetky počítače sú predinštalované s programami, hrami a iným softvérom, ktorý možno použiť. Napríklad prehliadač, ktorý používate na čítanie tejto stránky, je program.

Ukladanie a otváranie súborov

Pri používaní počítača je jednou z najčastejších úloh, ktoré vykonávate, otváranie, prezeranie a ukladanie súborov. Nižšie sú odkazy na stránky, ktoré sa týkajú týchto úloh a krokov, ktoré môžete urobiť na ich vykonanie.

Ako manipulovať s textom v rámci súboru

Pri práci v súbore môže byť potrebné manipulovať s akýmkoľvek textom, ktorý bol vytvorený. Nižšie sú stránky s pomocou pri manipulácii s textom v rámci súboru.

Ako zvýrazniť, kopírovať a presúvať súbory

Po vytvorení súboru môže byť potrebné ho skopírovať, presunúť alebo premenovať. Nižšie sú uvedené kroky na vykonanie všetkých týchto úloh v počítači.

Zmena nastavení

Existujú milióny nastavení, ktoré je možné zmeniť na počítači, aby to fungovalo lepšie pre vás. Pre väčšinu počítačov sa väčšina týchto nastavení vykonáva prostredníctvom ovládacieho panela.

  • Ako otvoriť Ovládací panel systému Windows.

Pripojenie periférií

Periférne zariadenie je hardvérové ​​vstupné zariadenie alebo výstupné zariadenie, ktoré poskytuje počítaču ďalšie funkcie. Možno budete chcieť pripojiť tlačiareň k počítaču, aby ste mohli tlačiť kópie dokumentov. Kroky na inštaláciu týchto zariadení nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

Pripojenie k internetu

Dnes je internet najpoužívanejšou funkciou na počítači a stáva sa nevyhnutnou nevyhnutnosťou pre každého. Ak váš počítač ešte nie je pripojený k internetu, pozrite si nižšie uvedený odkaz, kde nájdete ďalšie informácie o pripojení na Internet.

  • Ako sa pripojiť na Internet

Používanie internetu

Internet obsahuje nekonečné množstvo informácií a možností uvedených nižšie je niekoľko stránok, ktoré môžu pomôcť pri hľadaní informácií a vecí na internete.

Bezpečnosť počítača

Po pripojení k internetu je tiež dôležité uvedomiť si všetky potenciálne bezpečnostné hrozby pre vás a váš počítač. Nižšie sú uvedené odkazy, ktoré vám pomôžu informovať vás o nebezpečenstvách a spôsoboch, ako sa chrániť na internete.

Čistenie počítača

Čistenie a údržba počítača je tiež ďalším dôležitým krokom pri udržiavaní vášho počítača v chode. Ďalšie informácie o čistení počítača a jeho komponentov nájdete v nižšie uvedených odkazoch.

  • Ako vyčistiť počítač a jeho komponenty.