Prepínanie medzi oknami MS-DOS v systéme Windows

Používatelia, ktorí spúšťajú viaceré relácie prostredia MS-DOS alebo ktorí majú maximalizovanú reláciu systému MS-DOS, môžu nájsť potrebné prepínanie medzi jednotlivými oknami a inými programami. Podobne ako všetky ostatné programy systému Microsoft Windows, používatelia môžu prepínať medzi oknom MS-DOS a inými oknami alebo programami stlačením kombinácie klávesovej skratky Alt + Tab .

Poznámka: Niektoré programy, ktoré pracujú s vyšším rozlíšením, môžu zabrániť používateľovi prepínať medzi oknom MS-DOS a inými oknami. V niektorých prípadoch vám zníženie rozlíšenia umožňuje prepínať medzi oknami.