Zadajte rovný znak do tabuľky bez vykonania vzorca

Všetky vzorce v tabuľkových programoch, napríklad Microsoft Excel alebo OpenOffice Calc, začínajú znakom rovnosti (=). Ak chcete zobraziť rovnaké znamienko v bunke, ale nechcete spustiť vzorec, musíte uniknúť bunke zadaním jednej úvodzovky (') na začiatku.

Ak by ste napríklad chceli vložiť text "= nádej" do bunky, je potrebné zadať text uvedený nižšie v bunke, aby sa s ním nemalo zaobchádzať ako so vzorcom.

, = Nádeje