Čo je monitor aktivít?

Activity Monitor je nástroj, ktorý je súčasťou operačného systému Apple OS X. Monitoruje aktivitu počítača, ako je zaťaženie procesora, aktívne procesy, spúšťané aplikácie a množstvo používanej pamäte.

Program Activity Monitor možno použiť na identifikáciu pomalých programov alebo programov, ktoré nepracujú správne, a nachádza sa v priečinku Aplikácia v priečinku Utilities. Po spustení sa všetky procesy spustené v systéme v danom momente monitorujú a zobrazujú v reálnom čase. Z tejto aplikácie je možné zastaviť alebo zabiť mnohé spustené aplikácie, čo môže uvoľniť systémovú pamäť alebo systémové prostriedky. Procesy môžu byť tiež triedené na základe vopred určených faktorov, ako je názov procesu, percento aktívnych cyklov CPU, využitie času CPU a môže byť filtrované na základe typu procesu.

Tip: Ak ste oboznámení s operačným systémom Microsoft Windows, môžete si predstaviť aktivitu Monitor ako Resource Monitor.

Podmienky spoločnosti Apple