Čo je to značka konca?

Alternatívne označovaná ako koncový znak, koncová značka je často malý kruh alebo štvorec alebo iný grafický obrázok, ktorý označuje koniec článku. Jednoduchý spôsob vytvorenia koncovej značky v ľubovoľnom textovom procesore alebo programe je vloženie symbolu na koniec. Tento odsek má napríklad symbol kruhu ako svoju koncovú značku. •

Značky formátovania, Symbol, výrazy procesora programu Word