Prečo sa počítač pýta na čas a dátum zakaždým, keď sa topá

Ak váš počítač náhle začal výzvu na čas a dátum, keď sa topánky, je pravdepodobné, že vaša CMOS alebo RTC batéria je zlá alebo je potrebné ju nabiť.

Nabite batériu

Pred výmenou batérie skúste počítač ponechať zapnutý dva dni. V niektorých prípadoch to môže nabiť batériu a zabrániť tejto chybe.

Windows 95 a staršie počítače

Ak používate systém Microsoft Windows 95, Windows 3.x alebo MS-DOS, overte, či má počítač súbor autoexec.bat a config.sys. Ak tento súbor chýba, je potrebné ho znova vytvoriť alebo obnoviť zo zálohy.

Vymeňte batériu

Poznámka: Staršie počítače používajúce procesor Intel 80286 a nižší procesor nemajú batériu CMOS alebo RTC, čo znamená, že pri každom spustení počítača sa musí nastaviť čas a dátum.

Ak máte počítač neskôr ako 80286, batéria CMOS alebo RTC zomrela. Ak chcete zakúpiť náhradnú batériu, môžete sa obrátiť na výrobcu počítača alebo základnej dosky. Alebo ak máte na základnej doske batériu s mincovou batériou, možno budete chcieť nájsť náhradu aj online alebo prostredníctvom miestneho obchodu s elektronikou.