Čo je automatický reštart?

Funkcia IBM kompatibilný počítač sa reštartuje a automaticky sa znova spustí bez stlačenia akýchkoľvek tlačidiel na prednej strane počítača. Napríklad niekoľkými stlačeniami klávesov Ctrl + Alt + Del sa počítač automaticky reštartuje. Na rozdiel od použitia tlačidla napájania alebo tlačidla resetovania sa automatické reštartovanie vykonáva pomocou softvéru, ktorý nie je hardvérom.

Reboot, softvérové ​​podmienky