Čo je BAT?

Bat sa môže odvolávať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. .bat je prípona súboru dávkového súboru.

2. BAT je tiež skratka, ktorá sa niekedy používa na opis základnej dosky Baby AT.

AT, Počítačové akronymy, Form factor, Motherboard termíny