Čo je to Bias?

Bias je sklon držať sa čiastočnej perspektívy alebo perspektívy sprevádzanej neochotou zvažovať iné myšlienky alebo perspektívy. Podobne ako predsudok v tom, že sa zvyčajne zameriava na inú osobu, rasu, náboženstvo alebo spoločenskú triedu, môže byť predsudok predložený aj proti myšlienke. Príkladom zaujatosti je, keď sa človek domnieva, že všetky produkty spoločnosti Apple sú nadradené produktom založeným na systéme Windows a naopak.

Poznámka: Slovo „bias“ by sa nemalo zamieňať s počítačovým systémom BIOS.

architektúra